ВЪЗДУШНО ОКАЧВАНЕ

ТРАНСФОРМА е представител на DRIVE RITE – производител на системи въздушни окачвания за лекотоварни и товарни автомобили.

С монтирането  на въздушното окачване се контролира клиренса на превозното средство в зависимост от товара. Окачването се използва както за подобряване на пътното поведение на автомобилите, а така също за номиналното увеличаване на полезната им товароносимост или увеличаване на товароносимостта с промяна на общото тегло разрешено за движение по пътищата. Втздушно окачване

Drive Rite въздушно окачване 3

С въздушното окачване се оборудват автомобили за превоз на хора и автомобили за превоз на товари от групите:

Основните предимства на усиленото въздушно окачване:

  • запазва се (или се увеличава) клиренса на превозното средство;
  • запазва се стабилността на автомобила празен и натоварен;
  • превозното средство не се заклаща странично поради високия център на тежестта;
  • не се увеличава разхода на гориво поради запазване на челното съпротивление;
  • номинално се увеличава товароносимостта при запазване на натоварването по оси;