СПЕЦИАЛИЗИРАНИ

Използвайки натрупания опит ТРАНСФОРМА предлага уникални специализирани автомобили, проектирани и изработени съобразно индивидуалните нужди или изцяло по задание на клиента.

Към тази група се отнасят всички видове линейки и специализирани санитарни автомобили, автомобили за транспортиране или пригодени за управление от хора с ограничена мобилност, ремаркета, репатриращи автомобили, мобилни офиси и работилници, каравани, снегопочистващи прикачни съоръжения и други.