МОБИЛНИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ

~ FOOD TRICYCLE ~ TRICYCLE for GOODS ~ FOOD TRUCK ~ TRUCK for GOODS ~

~ FOODS  and DRINKS ~ COFFЕE and DRINKS ~ ICE CREAM ~ GOODS ~  

„Нашата сила е да разберем конкретните изискванията на клиентите, да предложим  индивидуално превозно средство, реализирано по най-функционален и въздействащ начин, с внимание към детайлите и много любов ….. за един полезен и очарователен резултат!“

                                                                                                                              ТРАНСФОРМА