ТРАНСФОРМА предлага на българския пазар медицинско оборудване за линейки на испанската фирма

  • транспортни носилки;
  • специализирани неонатални носилки;
  • ръчни и електрически основи за носилки;
  • медицинско оборудване за първа помощ;
  • евакуационни столове;
  • имобилизационни комплекти;
  • аксесоари;